top of page

Privacybeleid

Privacyverklaring basedonstage.be

Laatst bijgewerkt op 19 september 2023

Welkom bij basedonstage.be. Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe wij omgaan met de informatie die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en hanteren strikte maatregelen om uw gegevens veilig te bewaren. Als u vragen heeft of wilt weten welke informatie wij over u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen als dat nodig is. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Inhoudsopgave

 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

 2. Wie gebruikt uw gegevens?

 3. Van wie verzamelen wij gegevens?

 4. Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

 5. Welke gegevens verzamelen wij van u?

 6. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

 8. Met wie delen wij uw gegevens?

 9. Waar slaan wij uw gegevens op?

 10. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

 11. Welke rechten heeft u?

 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

 13. Welke cookies gebruiken wij?

 14. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?

 15. Heeft u vragen over deze privacyverklaring?

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Dit omvat persoonsgegevens van iedereen die ooit contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, waaronder bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die herleidbaar is tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Voor meer informatie over persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt uw gegevens?

Based On Stage vzw is verantwoordelijk voor de website basedonstage.be en is daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Onze volledige gegevens zijn als volgt:

Based On Stage vzw Millinocketstraat 34 9000 Gent (info@basedonstage.be)

3. Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, waaronder bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Wij verkrijgen uw gegevens rechtstreeks van u op het moment dat u:

 • Onze website bezoekt.

 • Gegevens invult op onze website.

 • Contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of andere communicatiemiddelen.

5. Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Naam

 • E-mailadres

6. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Als u ons uw toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.

 • Voor het verlenen van de beste service aan u als klant, waarvoor wij uw informatie nodig hebben.

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als wettelijk vereist is en zolang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Als u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren wij uw gegevens alleen nog voor statistische doeleinden en voor het afhandelen van eventuele klachten of juridische zaken. Als u meer wilt weten over hoe lang wij specifieke gegevens van u bewaren, kunt u contact met ons opnemen.

8. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen.

 

9. Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en slaan deze ook binnen de EER op. Als u hierover vragen heeft, kunt u gerust contact met ons opnemen.

10. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben uitgebreide maatregelen genomen om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch te beveiligen. Onze systemen en communicatiemiddelen zijn beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in handen van anderen vallen. Bovendien zorgen wij ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens. Als u vragen heeft over onze specifieke beveiligingsmaatregelen, kunt u contact met ons opnemen.

11. Welke rechten heeft u?

Aangezien wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u verschillende rechten. Hieronder vindt u een overzicht van deze rechten:

 • Recht op informatie: Wij moeten u duidelijk uitleggen wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Deze privacyverklaring biedt uitgebreide informatie over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 • Recht op inzage: U kunt te allen tijde verzoeken om inzage in de gegevens die wij van u hebben.

 • Recht op correctie: U kunt ons verzoeken om uw gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om bezwaar te maken: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht is van toepassing op gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

 • Recht op dataportabiliteit: Als u klant bij ons bent of toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, kunt u ons vragen om uw digitale gegevens die wij van u hebben te verstrekken. Hierdoor kunt u deze gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

 • Recht op beperking: U kunt ons verzoeken om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet mogen gebruiken.

 • Recht om vergeten te worden: U kunt ons verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. In sommige gevallen kunnen of mogen wij uw gegevens nog niet verwijderen, bijvoorbeeld als wij deze nog wettelijk moeten bewaren voor belastingdoeleinden.

 • Recht om een klacht in te dienen: Als u een klacht heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, proberen wij deze graag op te lossen. U kunt contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet voldoen aan verschillende wettelijke voorwaarden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook gelden de algemene wetten van het land waarin wij actief zijn voor deze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken wij?

U heeft de mogelijkheid om aan te geven welke gegevens wij van u mogen gebruiken. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw profiel te personaliseren op basis van uw surf- en zoekgedrag, kunnen wij onze website specifiek aanpassen om uw gebruiksgemak te vergroten. Dit doen wij met behulp van cookies, kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website op uw apparaat worden geplaatst. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies, zoals sessie- en login-cookies, om sessie- en login-informatie bij te houden.

14. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?

Onze website en organisatie richten zich niet specifiek op minderjarigen. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u toestemming te verkrijgen van een ouder of voogd om onze website te gebruiken. Als u minderjarig bent en onze website bezoekt, gaan wij ervan uit dat u voor uw bezoek toestemming heeft gekregen.

15. Heeft u vragen over deze privacyverklaring?

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@basedonstage.be. Wij staan u graag te woord.

bottom of page